Depurar para

recuperar

a bacia do río Limia

innovador

Un enfoque

que integra medidas

preventivas e de rexeneración

Control

Xestión de fertilizantes

Tratamento

Lagoas

artificiais

Rehabilitación

Leitos

fluviais

Tratamento

Pozas

areeiras

Actualidade